Beste leden, ouders van leden,

Door veel ontwikkelingen en een enorm gepuzzel kunnen we dan uiteindelijk de indelingen van de jeugdspelers bekend maken. Voor de beeldvorming hebben we te maken met wensen van spelers, ouders van spelers, leiders van de teams, wensen van de hoofdtrainer en dan nog de visie van de jeugdcommissie. Het is dus voor ons elk seizoen erg moeilijk om een goede indeling te maken. Dit seizoen betekent het voor een aantal teams dat er soms wel eens doorgeschoven moet worden of bijgesprongen. Intern word dit allemaal netjes op papier gezet en wij zorgen ervoor dat de spelers alleen maar hoeven voetballen en plezier hebben.

In de bijlage kan iedereen de nieuwe indelingen vinden. Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan vernemen we die graag via de email naar jeugd@vvderijnstreek.nl . Naar aanleiding van de indelingen hebben we wel een aantal opmerkingen die vooraf in acht genomen moeten worden:

– Elke keuze die we gemaakt hebben, hebben we in overleg gedaan met de spelers, leiders, trainers en jeugdcommissie leden. Deze keuzes zijn meerdere keren gewogen. Iedereen kan er van uit gaan dat we in het belang van de spelers hebben gekozen.

– De C1, B1, A1 en ook de Selectie zullen offers moeten brengen het nieuwe seizoen. We streven ernaar om elk team representatief en op volle sterkte de aan te laten treden. Dat vergt enkele flexibiliteit van alle spelers, maar ook ouders. Ook de hoofdtrainer staat achter deze beslissingen.

– Als er nog meer jonge meiden zich aanmelden, zal er overwogen worden 2 teams te maken. Een elftal en een zevental. De meidensectie is nog steeds groeiende en daar zijn we trots op!!

Tenslotte zijn we nog steeds op zoek naar een tweetal leiders voor de B1. We hopen dat een aantal ouders zich geroepen voelt om deze nobele taak op zich te nemen, Wij ondersteunen elke leider en sturen hem of haar hierin. Je staat er niet alleen voor.

Als er vragen of opmerkingen zijn dan vernemen we die graag en kijken we of we een oplossing kunnen vinden.

De Jeugdcommissie

Indelingen voor de site