Openingstijden:

Maandag: 18.00 t/m 20.00

Dinsdag: 18.00 t/m 23.00

Woensdag: 18.00 t/m 23.00

Donderdag: 18.00 t/m 23.00

Zaterdag: 07.00 t/m 19.00

Rookverbod
Sinds een aantal seizoen geld er een algeheel rookverbod in de kantine van VV De Rijnstreek. Dit houd in dat er alleen nog gerookt mag worden op het terras of buiten bij de rookplaatsen. In de kantine en de kleedkamers mag er niet meer gerookt worden en daar zal ook streng op toegezien worden.

Alcoholverbod voor 12 uur
VV De Rijnstreek hecht er veel waarde aan dat de jeugdleden zo min mogelijk met alcohol in aanraking komen. In het algemeen geld er een verbod op alchol voor personen onder de 16 jaar voor zwakalcoholische dranken. Voor mixdrankjes geld een minimumleeftijd van 18 jaar.
Daarnaast mag er geen alcohol genuttigd worden voor 12 uur in de middag. Wij vinden dit ongepast en zullen ook geen alcohol verkopen voor 12 uur.

Geen glaswerk buiten onder wedstrijden van de KNVB
Op grond van het bepaalde in artikel 7 van het Reglement Wedstrijden Amateur Veldvoetbal heeft het bestuur amateurvoetbal besloten dat veldvoetbalverenigingen danwel BVO‟s met teams uitkomend in districts- of landelijke jeugdcompetities de volgende voorschriften tot het handhaven van de orde bij competitie- en/of bekerwedstrijden in acht dienen te nemen. Bij wedstrijden op neutraal terrein is de organiserende vereniging verantwoordelijk voor het toezien op en het handhaven van de ordemaatregelen.

1. Verkoop van dranken

a. Bij alle wedstrijden mogen buiten het clubgebouw (kantine e.d.) noch dranken worden verkocht, noch worden meegenomen, met uitzondering van non-alcoholische dranken, mits deze zijn uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers. Tevens is het nuttigen van non-alcoholische dranken in kunststof flesjes (bv. AA-Drink, Cola) buiten het clubgebouw ook toegestaan.

b. Indien de vereniging beschikt over een aan de kantine grenzend, afgebakend terras, mogen op dit terras alcoholische dranken worden geschonken/genuttigd, mits deze zijn uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers.

Onder een afgebakend terras wordt verstaan:

Vaste afbakening

De afbakening kan vast (definitief) dan wel mobiel zijn, waarbij de doorgang voor zowel voetgangers als ander verkeer (denk aan hulpdiensten, maar ook onderhoudsverkeer) voldoende in stand blijft. Een vaste afbakening kan bijvoorbeeld zijn een terrasafscheiding/schot, een afwijkend type verharding dan de omliggende verharding of een aangebrachte niet verwijderbare duidelijk visueel waarneembare grenslijn. Een mobiele afbakening kan zijn: bloembakken of verplaatsbare palen. Genoemde voorbeelden moeten onderling deugdelijk verbonden zijn. De minimale afstand tussen veld inclusief uitlopen en terras moet anderhalve meter bedragen. Het terras mag maximaal aan één zijde van een veld gelegen zijn. De voetbalvereniging die gebruik maakt van het afgebakende terras is verantwoordelijk voor het in stand houden van de afbakening.

Afwijkingen
Bij afwijkingen van voorgaande moet schriftelijke ontheffing aan de betreffende vereniging zijn verleend door de afdeling ondersteuning clubbesturen van het betreffende district. De vereniging is verantwoordelijk voor het aanvragen van een ontheffing. Aanvragen moeten schriftelijk danwel per e-mail worden gedaan. Indien wijzigingen worden doorgevoerd na het verlenen van de ontheffing vervalt de ontheffing.