Het bestuur van VV De Rijnstreek vergadert iedere eerste maandag van de maand in de kantine van de Rijnstreek. Deze vergadering zal om 20.00 plaatsvinden. Om alle leden mee te laten denken zal er na afloop van deze vergaderingen de notulen of een samenvatting daarvan gepubliceerd worden. Indien u onderwerpen heeft waar u uw invloed op wil uitoefenen bent u vrij de secretaris hierover te informeren.

Dit kan via volgend email adres: bestuur@vvderijnstreek.nl