Indien er afgelastingen voorkomen zal dit direct in het wedstrijdprogramma worden aangegeven. Onderstaand hebben we nog voor de duidelijkheid onze procedure uitgelegd. Wij kunnen begrijpen dat er soms wat onduidelijheden zijn en die willen we wegnemen.

Hoe worden de grasvelden gekeurd?

In de winterperiode zullen er weer veel wedstrijden worden afgelast. Veel spelers, trainers, coaches en ook ouders vragen zich af door wie, wanneer, hoe laat en hoe de velden eigenlijk worden gekeurd bij VV De Rijnstreek. Als er niet gevoetbald wordt op zaterdag of zondag en het zonnetje schijnt even, dan wordt er al gauw gezegd: ‘Het is toch goed weer? Waarom kunnen we niet voetballen?!’ Hier leest u hoe zorgvuldig het consulteam te werk gaat. We rekenen op uw begrip.

Consulteam let op veiligheid en schade De consul van VV De Rijnstreek keurt in opdracht van de KNVB de velden. In het geval van VV De Rijnstreek is dit Robert van den Berg, welke in overleg met de dienstdoende assistent van de club de velden beoordeeld. Normaal gesproken zal de consul zelf aanwezig zijn op de vereniging, maar in bijzondere gevallen zal de club in naam van de dienstdoende assistent zelf mogen keuren. Wij keuren de velden op basis van twee principes: 1.    de veiligheid van de spelers 2.    de (onevenredige) schade aan velden

Vroeg uit de veren Als in de dagen voorafgaand aan het weekend veel regen valt, arriveert de consul van dienst op zaterdagochtend om uiterlijk 8.00 uur op het sportpark. De velden worden zo vroeg gekeurd om de tegenstanders  tijdig te informeren dat wedstrijden eventueel niet door gaan, zodat zij niet voor niets naar Nieuwerbrug afreizen. De consul kijkt speciaal naar de doelgebieden (plasvorming) en de bovenlaag van het veld (modder, gladheid). In sommige gevallen kunnen problemen worden verholpen (prikken), maar als de veiligheid van spelers of de kwaliteit van het veld in gevaar komen, wordt het veld afgekeurd.

De weersvoorspellingen De consul houdt ook rekening met het weer dat nog komen gaat. Een drassig veld om 8.00 uur (met aanhoudende regen, die bijvoorbeeld op buienradar.nl wordt aangekondigd) kan er voor zorgen dat de wedstrijden die om 9.00 beginnen al worden afgeblazen. Op basis van diezelfde verwachtingen kan de consul een te nat veld (met voorspeld aanhoudend droog weer) op een later tijdstip die dag herkeuren, bijvoorbeeld tussen 11.00 en 12.00 uur, met het oog op middagwedstrijden. Dit wordt gepubliceerd op de site.

Teletekst 603 Bij veel of aanhoudende neerslag of vorst kan de KNVB zelf al eerder velden of regio’s afkeuren (Teletekst pagina 603). Lokaal mag de consul daar niet van afwijken. Dus als de KNVB district West II afkeurt, mag de consul ter plaatse (ondanks de eventuele goede kwaliteit van het veld) de velden niet goedkeuren.

Het eerste elftal speelt in categorie A en de overige teams van VV De Rijnstreek speelt in categorie B.

De KNVB-scheidsrechter Een KNVB-scheidsrechter (let op, niet alle clubscheidsrechters zijn dat!) kan een door de consul goedgekeurd veld alsnog (vóór of tijdens de wedstrijd) afkeuren vanwege gewijzigde omstandigheden (zware regen- of sneeuwval, bijvoorbeeld). Een scheidsrechter kan een door de consul afgekeurd veld niet alsnog goedkeuren. Een clubscheidsrechter kan een door de consul goedgekeurd veld niet alsnog afkeuren, wanneer de omstandigheden niet zijn gewijzigd sinds de keuring door de consul! Een scheidsrechter keurt bovendien op technische bespeelbaarheid, zoals deugdelijke netten, lijnen of (te) dichte mist. Daar heeft de consul niets mee te maken.

Vriezen en dooien Bij vorst maken we onderscheid tussen nachtvorst of winterweer-vorst. Bij droge nachtvorst kan er vaak wel gevoetbald worden. De vorst zit dan vaak nog niet ‘in de grond’ en de ochtendzon zal de bovenlaag ontdooien. Er is dan geen gevaar voor de spelers. Ook zullen de grasvelden hier niet onder lijden. Als er voor de nachtvorst regen/hagel of sneeuw is gevallen, dan zullen de grasvelden te nat en te gevaarlijk zijn om hierop te voetballen. Er zal voor de dag een tijdelijke of algehele afgelasting gelden. Bij winterweer-vorst (nacht- en dagvorst) zal er door de KNVB een algehele afkeuring volgen. Is dit niet het geval dan wordt er door de consul gekeurd en ook hier staat de veiligheid van de spelers voorop.

Sneeuw en ijzel Levert sneeuwval gevaar op omdat de sneeuw blijft liggen (gladheid), dan zal worden overgegaan tot afkeuring van de grasvelden. Smelt de sneeuw, dan wordt er gekeurd door de consul. Is de ondergrond bevroren, dan volgt een afkeuring. Is dit niet het geval, dan staat wederom de veiligheid van spelers voorop. Bij ijzel en/of (op)dooi is het verboden de velden te betreden. Eerst moet de hal(vorst) geheel uit de grond zijn verdwenen. Ook een veld dat er op het oog mooi uitziet kan een ‘losse mat’ zijn die met grasworteltjes nog vastgevroren zit in de grond. Betreding betekent dat die graswortels afbreken, herstel daarvan duurt maanden!

Uitzonderingsgevallen Ondanks al deze logische redeneringen kunnen er toch nog aparte situaties ontstaan. Zo kan een consul een veld goedkeuren voor één (of twee) wedstrijden, om te veel schade te voorkomen. Ook kan een veld worden goedgekeurd voor pupillenvoetbal en worden afgekeurd voor seniorenvoetbal. Ook hier kan (te veel voorziene) speelschade de reden zijn. Vervolgens houdt de verantwoordelijkheid van de consul op. De wedstrijdsecretaris van VV De Rijnstreek bepaalt dan wat wel en niet gespeeld wordt.

Waar gaat de consul niet over? De consul gaat niet over de veldindeling (wie speelt waar), over de kwaliteit van de lijnen, doelen of hoekvlaggen. Daar gaan de verenigingen over. Zo kan een consul een veld goedkeuren, ondanks dat de lijnen amper te zien zijn. Een scheidsrechter kan in zo’n geval beslissen dat de lijnen alsnog opnieuw zichtbaar gemaakt moeten worden. Ook gaat de consul niet over (te veel) blessures, (te veel) spelers die op wintersport zijn.

Tot slot VV De Rijnstreek is er samen met de consul voor om de velden te beschermen indien het nodig is, maar ook diezelfde velden uit te dagen om een goede pot voetbal te doorstaan. De consul zal dus uiterst zorgvuldig met het veld omgaan. De intentie is om altijd te spelen, maar men moet ook begrip hebben als er eens wat word afgekeurd. Wees dus als speler ook zuinig met het veld. Het terugleggen van een plag na een sliding, het even dichttrappen van gaten en het ontzien van de doelgebieden na en voor de wedstrijden dragen allemaal bij aan de levensduur van het veld. Help elkaar daar ook aan herinneren.

Het veld is om te gebruiken, maar houdt het wel netjes en verzorgd. De terreinmeesters Dirk en Zweris doen hun uiterste best door de week om het veld speelklaar te krijgen, dus geef hen ook de voldoening door daaraan mee te werken.