VV De Rijnstreek bied verschillende sponsorpaketten aan. Potentiele sponsors kunnen bij VV De Rijnstreek hun eigen pakket kiezen. Dit zorgt voor een gezonde inbreng van eventuele sponsors, maar daarnaast ook een goede structurering van het sponsorbeleid. Sponsoren worden door ons erg gewaardeerd. Zonder sponsors kan een vereniging als VV De Rijnstreek niet voortbestaan. De sponsorgelden worden door de club op een verantwoorde manier ingezet in de club. Bij de meeste pakketten is het overduidelijk waar deze voor gebruikt worden overigens.

VV De Rijnstreek zal de samenwerking met de sponsors op een goede manier proberen te laten verlopen. De sponsorcommissie zal er zorg voor dragen dat de sponsors 1 keer per jaar in de watten gelegd worden. DIt kan overigens op diverse manier gebeuren. Indien u na het lezen van onderstaande pakketten geinteresseerd bent geraakt kunt u contact opnemen met de sponsorcommissie via het volgende email adres:
sponsoring@vvderijnstreek.nl

Pakket 1: Bordsponsoring
Door het neer laten zetten van een bord langs het veld of langs de weg geeft u de club jaarlijks een injectie. De bordsponsor zal via een contract voor 3 jaar de vereniging sponsoren. De kosten voor het maken van het bord zullen het eerste jaar bovenop de sponsorbijdrage komen. Vervolgens zal er 2 jaar een vast bedrag worden gevraagd. Na afloop van de eerste verbintenis zal de sponsorcommissie in gesprek gaan om de verbintenis te verlengen, dan wel te stoppen.

Afmetingen van het bord:

Grootte 1 langs de weg:
Grootte 2 lansg het veld:
Kosten per jaar:

Pakket 2: Kledingsponsoring
Elk team van VV De Rijnstreek voert kledingsponsoring. Dit houdt in dat elk team voorzien is van een sponsor voor haar shirts, trainingspakken, tassen en dergelijke. Dit kan dezelfde sponsor zijn voor alledrie de kledingstukken, maar het kan ook zijn dat er per kledingstuk een andere sponsor word aangetrokken. Het is zelfs mogelijk om meerdere sponsoren per kledingstuk te bedrukken. VV de Rijnstreek voert de clubkleuren rood/zwart en daar dient men zich ook aan te houden. Toch valt er ten alle tijden te onderhandelen over het type kledingstuk en de kleur van de bedrukking. De sponsor zal minimaal 2 seizoenen op het kledingstuk te zien zijn. Daarna zullen er nieuwe spullen aangeschaft worden en zal er in overleg met de sponsor gevraagd worden om de samenwerking voort te zetten of te stoppen.

Kosten tenuesponsor:
Per tenue:

Kosten trainingspakkensponsor:
Per trainingspak:

Kosten tassensponsor:
Per tas:

Pakket 3 Balsponsoring:
Doorgaans word er voor elke thuiswedstrijd van het eerste elftal een nieuwe bal gebruikt. Deze word gesponsord door een balsponsor. Deze ballen zullen vervolgens voor de club gebruikt worden. Dit kan zijn dat de wedstrijdbal na zijn dienst als wedstrijdbal als inschietbal gebruikt wordt of als trainingsbal. Deze ballen gaan dus in lengte van jaren mee. Een wedstrijdbal heeft ook een hogere kwaliteit. Als voorbeeld kan gesteld worden dat VV De Rijnstreek na 1 seizoen 12 ballen erbij heeft om te gebruiken. De sponsor zal voor de wedstrijd van het eerste elftal genoemd worden door middel van een bord in de kantine. Er kan 1 bal gesponsord worden, maar uiteraard ook meerdere. U kunt zelfs aangeven voor welke wedstrijd uw bal gebruikt dient te worden.

Kosten per wedstrijdbal:

Pakket 4 Club 20,–:
In dit pakket kunt u door middel van een jaarlijkse bijdrage de club sponsoren. Het mooie en duidelijke van deze manier van sponsoren is dat je met een relatief kleine investering de club goed kan helpen. Dit systeem van sponsoring heeft een duidelijk doel, wat aan het begin van het seizoen word bepaald. Dit doel word ook altijd gepubliceerd op het bord in de kantine en op de site, zodat het voor iedereen transparant genoeg is. De gelden worden ieder seizoen samen met de contributiefacturen geind.

Kosten per seizoen: € 20,- (word contant opgehaald in de laatste week van april)

Via het volgende document kunt u ook uw bijdrage leveren aan de club van 20,-. Vul het in en zend het in bij sponsering@vvderijnstreek.nl:

Club 20 gegevens formulier

Pakket 5 Incidentele sponsoring:
VV De Rijnstreek organiseert door het seizoen heen diverse activiteiten. Daar is altijd geld voor nodig en vaak springt het bestuur of de jeugdcommissie daarin bij. Toch hebben we vaak sponsoren nodig om de activiteiten te organiseren. U kunt denken aan het jaarlijkse Teun Aantjes Jeugd toernooi, het Jeugdkamp, Het Straatvoetbaltoernooi enz. De sponsorcomissie is altijd heel erg blij als er een incidentele bijdrage komt om de leden van de club een leuke activiteit te kunnen bezorgen. Deze bijdrage kan van verschillende aard zijn. De hoogte van de sponsoring kan dus ook worden bepaald door de sponsor.

VV De Rijnstreek probeert een actief sponsorbeleid te voeren en zoveel mogelijk u als sponsor te betrekken bij de vereniging. Ook zullen potentiele sponsoren worden benaderd door de commissie. Veelal zullen sponsors door middel van een contract aan de club verbonden worden om misverstanden te voorkomen. Uiteraard is VV De Rijnstreek een redelijke partij wie meedenkt met alle wensen van sponsoren.
Aan de andere kant zijn we ook uiterst content als sponsoren zich spontaan aanmelden bij onze vereniging. Daar zullen we met alle zorg mee omgaan. U kunt u aanmelden via: sponsering@vvderijnstreek.nl

Alle bedragen zullen op korte termijn gepubliceerd worden.