Omgangsregels

Voetbalvereniging De Rijnstreek wil alle leden, ouders en vrijwilligers een zo veilig mogelijke omgeving bieden. Vandaar dat we actief bezig zijn met veiligheid en ons conformeren aan het stappenplan In Veilige Handen, van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). Meer informatie vind je opĀ de website van de NOV.

Iedereen die als vrijwilliger actief is bij VV De Rijnstreek is op de hoogte van de doelstellingen en het huishoudelijke reglement van de vereniging en houdt zich aan de omgangsregels die hieronder zijn opgeschreven. Wie dat doet, is van harte welkom! Wie dat niet doet wordt daarop aangesproken en eventueel geweerd van de club.

VV De Rijnsreek vindt afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen op en rondom het voetbalveld. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect behandelt. Dit betekent dat wij bij VV De Rijnstreek alle vormen van ongelijkwaardige behandeling, zoals pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden.

Wij vragen van alle vrijwilligers, leden, ouders/verzorgers of andere bezoekers dat zij meewerken aan het naleven van de omgangsregels. We kunnen niet alle ontoelaatbare zaken benoemen, maar we proberen door middel van onderstaande punten een goede basis neer te zetten. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat als iets niet genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is.

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de stichting;
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft;
 3. Ik val de ander niet lastig;
 4. Ik berokken de ander geen schade;
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie;
 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen;
 7. Ik negeer de ander niet;
 8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen;
 9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee;
 10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan;
 11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht;
 12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk;
 13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp;
 14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

Overige huisregels VV De Rijnstreek

Alcohol

Er word geen alcohol geschonken en/of verkocht aan personen onder de 18 jaar (legitimatie verplicht) en er mag geen alcohol in glaswerk en/of blik op het terras genuttigd worden.

Er word geen alcohol geschonken voor 13.00

Rookbeleid

Het is verboden om te roken in de kantine en/of kleedkamers en langs het veld. En wordt niet ontmoedigd op andere plekken van het complex.

Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegestaan in de kantine en/of kleedkamers

Kantinebeleid

Het is niet toegestaan de kantine met voetbalschoenen te betreden

Het is niet meer mogelijk om op te schrijven bij de bar

Wij vragen respect en medewerking voor de barmedewerkers. Zij staan er voor ons allemaal in hun vrije tijd.

Zonder respect geen voetbal

VV De Rijnstreek vraagt respect voor alle aanwezigen op en rond het veld.

Wij tolereren geen asociaal gedrag en treden daar hard tegen op.