Het Bestuur van VV De Rijnstreek is verantwoordelijk voor alle overkoepelende activiteiten van de club. Alle commissies die binnen VV De Rijnstreek actief zijn leggen verantwoording af aan het bestuur. Ook de financiele huishouding van de vereniging is in handen van het bestuur. De jeugdcommissie is de enige commissie met een zelfstandig budget, maar dient daar ook verantwoording over af te leggen aan het bestuur.

Het Bestuur van VV De Rijnstreek bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, verantwoordelijke voor de opstallen, verantwoordelijke voor het veldonderhoud, sponsoring verantwoordelijke, een afgevaardigde van de jeugdcommissie en een wedstrijdsecretaris. En ook heeft het bestuur een onafhankelijk persoon aangesteld om de belangen te behartigen bij de stichting Buiten Sport Verenigingen(BSV). Deze stichting gaat over het algemeen beheer van de Sportvelden.

Het Bestuur van VV De RIjnstreek vergadert elke eerste maandag van de maand om 20.00. Indien leden stukken willen inbrengen kan dit via de secretaris. Op verzoek kan men ook de stukken komen toelichten op de vergadering.

Het Bestuur van VV De Rijnstreek is te bereiken via het volgende email adres: bestuur@vvderijnstreek.nl

Onderstaand vind u de contactgegevens:

 

Persoonsgegevens VV De Rijnstreek BestuurSeizoen: 2015-2016

Naam: Telefoonnummer: Email adres:
Martien Kaptein(voorzitter) 06-53367359 info@kapteinschilders.nl
Arjan Buteijn(penningmeester) 06-51183488 a.buteijn@casema.nl
Robert vd Berg(wedstrijdsecretaris) 06-21984091 bergrobert@kpnmail.nl
Leonard Verweij(Secretaris) 06-17407598 leonard@verweij-ht.nl

 

Accommodatie VV De Rijnstreek:

Weijpoort 24A

2415BW, Nieuwerbrug

 

Tel:                        0348-688584

Website:             www.vvderijnstreek.nl

Email adres:       info@vvderijnstreek.nl

Bestuur:              bestuur@vvderijnstreek.nl