Normen en Waarden!

Een over bekend  begrip, maar voor VV De Rijnstreek nog zeker erg belangrijk. Onderstaand vind je een lijst met normen en waarden waar De Rijnstreek veel waarden aan hecht. Hou je hier dus aan. ook al zijn het geen vreemde richtlijnen, toch vinden we het belangrijk dit onder de aandacht te brengen.

Het terrein/complex

VV De Rijnstreek verwacht van alle spelers het volgende betreffende het complex:

 • respect voor de velden
 • geen voetbalschoenen in de kantine
 • het schoon achterlaten van de kleedkamers
 • het melden van eventuele vernielingen/gebreken*
 • het netjes achterlaten van het complex, dus afval in de prullenbakken
 • gebruik de bezems voor het afvegen van je voetbalschoenen en klop ze niet af tegen de muur of in de wasbakken

* Wanneer een lid iets per ongeluk vernield is dat niet erg. Wij vinden het belangrijker dat het eerlijk gemeld wordt, zodat dit weer hersteld kan worden.

Omgang met tegenstanders/medespelers/trainers/leiders

VV De Rijnstreek verwacht van alle spelers het volgende betreffende de omgangsvormen:

 • het gebruik van ziektes en aanhoudende scheldpartijen worden niet getolereerd*
 • respect tegenover medespelers, tegenstanders, leiders, trainers, enz.
 • sportief gedrag na de wedstrijd ongeacht het resultaat, eventuele teleurstelling mag en moet zelf, maar wel binnen je eigen team en op redelijke wijze
 • voetbal is een spel en dat moet op serieuze wijze worden beleefd, maar niet door het plezier te vergeten en op negatieve wijze de sport te beleven. Positiviteit tegenover je medespelers, tegenstanders, leiders en iedereen die binnen de club aanwezig is wordt gewenst

 

* spelers die ziektes gebruiken of onbehoorlijk of onsportief gedrag vertonen voor, tijdens of na de wedstrijd tegenover tegenstanders, medespelers, trainers, leiders enz. worden geschorst voor minimaal 1 training/wedstrijd. VV De Rijnstreek streeft een sportief klimaat binnen de vereniging na en wij kunnen eventuele emotionele reacties binnen het spel goed begrijpen, maar dit wel binnen bepaalde grensvoorwaarden.

De materialen

VV De Rijnstreek verwacht van alle spelers het volgende betreffende onze materialen:

 • met respect omgaan met alle trainingsmaterialen (hoedjes, pionnen, enz.)
 • met respect omgaan met speel/trainingsballen
 • leenballen op de zaterdagen, worden weer na gebruik teruggegeven achter de bar
 • het samen meenemen en opruimen van de trainingsmaterialen voor en na de trainingen
 • netjes omgaan met de doelgebieden en doelen
 • het laatste team wat op het hoofdveld speelt dient de hoekvlaggen op te ruimen in het werkhok

Bovenstaande normen en waarden gelden voor onze leden, maar gelden onverminderd ook voor de bezoekers van VV de Rijnstreek

Maar uiteraard vragen wij aan een ieder (van ouders tot vrienden) om deze regels na te leven op ons complex. Wij zijn er van overtuigd dat een geheugensteuntje zoals deze geen kwaad kan en dat we met zijn allen ernaar moeten streven om het sportieve klimaat bij VV De Rijnstreek te behouden.

Bovenstaande regels moet men zien als een richtlijn. Wij zijn in de eerste plaats overtuigd dat elk lid en elke aanwezige op de VV De Rijnstreek het beste met de vereniging voor heeft. Maar wij sluiten onze ogen ook niet voor bewuste, dan wel onbewuste ‘overtredingen’. Dat lossen we dan ook met elkaar op! Wij zijn VV De Rijnstreek en dat moeten we zo houden en er voor zorgen dat we onze vereniging ook in de toekomst bloeiend blijven houden.