De Kantinecommissie is verantwoordelijk voor alle activiteiten die het clubgebouw behelst. De inkoop en voorraadbeheer is in handen van de kantinecommissie. Ook indien er gebreken zijn binnen het clubgebouw valt dit binnen de verantwoordelijkheid van de kantinecommissie.

De kantinecommissie vergadert niet, maar indien er klachten of andere vragen zijn kan dit direct bij de eindverantwoordelijke neergelegd worden.

De kantinecommissie bestaat uit onderstaande personen:

Eindverantwoordelijke kantine:
Floris Boer
06-24637226

Samenstelling barrooster/openen zaterdagochtend:
Robert van den Berg
06-21984091