De Jeugdcommissie is een zelfstandige commissie die opereert binnen VV De Rijnstreek. Deze commissie is verantwoordelijk voor alle activiteiten binnen de jeugdafdeling van de vereniging. Binnen deze commissie is er een Technisch Jeugdcoördinator actief welke het technisch vlak binnen de jeugdafdeling beheert. Dit wordt met ondersteuning van de overige jeugdcommissie leden gedaan. De jeugdcommissie is ook verantwoordelijk voor het indelen van de jeugd voor het nieuwe seizoen. De TJC derhalve is verantwoordelijk voor de begeleiding en ontwikkeling van het kader en het naleven van het jeugdbeleid. Deze commissie heeft een zelfstandig budget, welke beheert word door de penningmeester van de jeugdcommissie.

De jeugdcommissie vergadert elke laatste vrijdag van de maand om 20.00 op de club. Indien leden bepaalde vragen hebben of stukken willen inbrengen is dit mogelijk. Zij zijn welkom op deze vergadering om hun inbreng te geven. Graag wel even van te voren melden bij de voorzitter van de jeugdcommissie.

De Jeugdcommissie is via volgend emailadres te bereiken: jeugd@vvderijnstreek.nl

Voorzitter Jeugdcommissie/ Technisch Jeugdcoördinator:
Robert van den Berg
06-21984091

Penningmeester:
Vacant

Jeugdcommissielid:
Dirk van Selm
06-53521382

Jeugdcommissielid:
Leonard Verweij
06-17407598