We vragen alle barvrijwilligers om via onderstaande link de e-learning Verantwoord Alcohol schenken te doen. Door het doen van deze e-learning worden de barvrijwilligers bewuster van het werken met alcohol en het schenken van alcohol aan onze leden.

We hopen dat iedereen via onderstaande link de e-learning wil doen. Het is maar 5 minuten werk. Je kunt je certificaat doormailen naar bestuur@vvderijnstreek.nl

Sport – Overview (verantwoordalcoholverkopen.nl)