Websitebeheer is verantwoordelijk voor het up to date houden van de site. VV De Rijnstreek gebruikt de site om de leden en andere geinteresseerden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen de vereniging. De website beheerders zullen dit met zorg up-to-date houden. Indien u stukken wil insturen voor site kan dit via onderstaand adres. Deze stukken zullen eerst worden ingezien en vervolgens na goedkeuring geplaatst.

De websitebeheerders zijn te bereiken via het volgende email adres: webmaster@vvderijnstreek

Webmaster:
Robert van den Berg
webmaster@vvderijnstreek.nl

Technische webmaster:
Koen Veelenturf
web-tech@vvderijnstreek.nl