De Rijnstreek wil vooruit kijken. En daar hebben we jullie bij nodig. We starten per vandaag een groot onderzoek onder de (jeugd)leden en hun ouders. Zouden jullie allemaal onderstaande enquête willen invullen? Doe dit samen met je ouders en samen met je kind. Samen zullen we tot een mooi resultaat komen. De enquête duurt maar een paar minuten, maar jouw input is van groot belang voor ons.

Klik op de volgende link: https://www.survio.com/survey/d/U9O4T5T2O5M9G2C8N

Achtergrond

Het is goed om even de achtergrond uit te leggen waarom we deze enquête, en daaruit voortvloeiend het verdere onderzoek, hebben uitgeschreven. We hebben in de ledenvergadering van 2019 laten zien dat het ledental van De Rijnstreek al een aantal jaren daalt. We hebben nog volle teams, maar tegelijkertijd verliezen we ook teams. Deze tendens willen we stoppen. En dat proberen we door de leden erbij te betrekken. Wij als bestuur hebben de oplossing niet kant en klaar liggen, maar hopen dit samen met jullie te kunnen vinden. Vandaar deze enquête.

Voortvloeiend uit deze enquête zal er vanaf 1 februari met een soort van Denktank gewerkt worden, waarbij de resultaten van de enquête worden meegenomen. Jullie inbreng is dus van groot belang, Probeer de enquête dus ook serieus in te vullen voor de deadline van 15 januari. Overleg met je ouders, maar vraag ook gerust hulp aan bijvoorbeeld je grootouders of vrienden. Of zoek bij andere clubs hoe zij het doen. Wie weet heb jij de gouden tip voor ons!

Uiteindelijk zullen we een rapportage maken met daarin alle aanbevelingen van de leden en de denktank. En daar zullen wij als bestuur onze conclusies uit trekken en actie op ondernemen.

We rekenen op jullie steun en input. Dit is erg belangrijk!! Stuur de enquête in voor 15 januari 2022. Klik nu op de bovenstaande link