De jeugdcommissie is alweer druk bezig met de indelingen voor het nieuwe seizoen. Daarbij willen we graag op tijd weten welke jeugdleden we wel en wie we niet kunnen gaan indelen. Het zal weer een hele puzzel worden en daarom hopen we dat iedereen nog weer blijft voetballen. We zijn bezig om de Rijnstreek weer bloeiend te maken en daar hebben we jou voor nodig!!

In onderstaand document is nog eens goed te lezen wat we verwachten inzake het eventueel afmelden als lid. Als je nu al weet dat je volgend seizoen niet meer wil voetballen, horen we dat graag zo snel mogelijk. Dat schept duidelijkheid voor ons en kunnen we kijken naar de toekomst.

Regels betreffende aan en afmelding als lid

We verwachten in ieder geval dat je voor 1 mei 2015 afmeld voor het seizoen 2015-2016. Je kunt een bericht sturen naar jeugd@vvderijnstreek.nlĀ