Toen we voor een mooie prijs zonnepanelen konden krijgen hadden we niet voorzien welk werk dit nog extra met zich mee zou brengen. De elektrakast moest gerenoveerd worden, want die stamde nog uit de seventies. Het gebouw kon omvallen of instorten, dus het dak moest verstevigd worden. Toch geen dingen die je zomaar even doet. En toch hebben we het geflikt, In een paar zaterdagen met als aanjager Leonard Verweij zijn er bergen werk verzet.

Want nu we toch bezig waren konden we ook meteen het plafond schilderen, het onkruid verwijderen, de borden wassen, de takken snoeien, het terras en dak schoonspuiten en overal vegen met de veegmachine. We kunnen trots zijn op alle leden die het beste beentje voor hebben gezet.

De zonnepanelen liggen er nu een paar weken op en het resultaat is nu al zichtbaar. We hebben er een prachtig dak voor terug gekregen.

Dank aan iedereen!!