Tijdstraf ingevoerd

De KNVB heeft voor het komende seizoen besloten om in de B categorie bij het geven van een gele kaart een tijdstraf van 10 minuten in te voeren.

Hieronder willen wij jullie graag in kennis stellen van deze nieuwe richtlijn.

1 De tijdstraf duurt 10 minuten. De tijdstraf gaat in bij het hervatten van het spel. Als de scheidsrechter de tijd stilzet vanwege een blessure behandeling dan staat de straftijd ook stil. De scheidsrechter noteert de naam van de speler en geeft een teken als de speler het speelveld weer mag betreden. De gestrafte speler dient zich buiten het speelveld,maar wel binnen de afrastering te begeven.

2 Een gele kaart heeft verder geen gevolgen voor de desbetreffende speler, dus na afloop van de wedstrijd hoeft dit niet op het wedstrijdformulier te worden vermeld. Bij een 2e gele kaart volgt algehele uitsluiting door het tonen van de rode kaart. Dit moet wel op het wedstrijdformulier worden vermeld.

3 Als bij een gegeven tijdstraf de rust aanbreekt, dient de resterende straftijd in de 2e helft worden uitgezeten. Als de aanvoerder de gele kaart krijgt mag hij geen verhaal komen halen bij de scheidsrechter en dient de aanvoerdersband te worden overgedragen naar een vervanger.

4 Als de keeper een gele kaart krijgt moet zijn taak worden overgenomen door een veldspeler. Deze veldspeler dient een afwijkend tenue aan te trekken. De keeper mag na zijn tijdstraf het veld weer betreden nadat de bal niet in het spel is , dus bij een vrije trap of inworp.

5 Als een wisselspeler of coach een waarschuwing krijgt , dan toont de scheidsrechter meteen de rode kaart.

6 Als het aantal spelers tot minder dan 7 daalt dan moet de wedstrijd worden gestaakt.

Het betreffende team is dan schuldig voor het staken van de wedstrijd.

Door het invoeren van de 10 minuten straftijd is de 5 minuten straftijd komen te vervallen.