Beste leden, ouders en vrijwilligers,

Hiermee willen wij jullie informeren dat de komende zomer ons eerste veld volledig gerenoveerd wordt. Dit houdt in dat de grasmat wordt verwijderd, na inbreng van grondaanvullingen wordt het veld geëgaliseerd en opnieuw ingezaaid. Tevens wordt onder de grasmat leidingen aangebracht voor een sproei installatie, zoals dat ook 2 jaar geleden bij het tweede veld is gebeurd.

De werkzaamheden starten direct na afloop van het voetbalseizoen op maandag 18 mei 2015. We verwachten dat de werkzaamheden binnen zes weken afgerond zullen zijn. De weersomstandigheden spelen daarbij natuurlijk ook altijd een rol.

Gelijktijdig met de renovatie van het eerste veld vindt ook het jaarlijkse groot onderhoud van het tweede veld plaats. Normaal gesproken zorgen wij er altijd voor dat er altijd op één veld door getraind kan worden, echter nu ontkomen wij er niet aan om de renovatie en het groot onderhoud samen te laten vallen. Enerzijds omdat de onderhoud machines niet meer via het eerste veld naar achteren kunnen rijden als het eerste veld gerenoveerd wordt. Anderzijds is het voor de kwaliteit van het tweede veld ook belangrijk dat dit veld even wat langer rust krijgt, aangezien dit veld het gehele jaar zeer intensief belast wordt.

Gelukkig kunnen we toch nog even tijdelijk door trainen, aangezien Piet Hulst het veldje achter zijn huis wederom tijdelijk beschikbaar stelt. We zijn Piet Hulst uiteraard zeer erkentelijk voor dit loyale gebaar.

Naast dit loyale gebaar van Piet willen wij ook graag ook een beroep doen op uw loyaliteit voor de vereniging.

Allereerst moeten de reclameborden rondom het eerste veld verwijderd worden op zaterdagmiddag 16 mei 2015 voordat de renovatie van het veld begint. Daarnaast zijn er nog vele andere klussen in en rondom de kantine, de kleedkamers, het (parkeer)terrein, etc. Het zijn geen moeilijke klussen maar het is wel belangrijk dat ze gedaan worden voordat het nieuwe seizoen weer gaat starten.

Vele handen maken licht werk en uiteindelijk komt het ons, uw kind en de vereniging ten goede.

Met vriendelijke (sport)groet.

Vertegenwoordiger van VV De Rijnstreek bij de BSV(Stichting Buiten Sport Verenigingen)

Roel Veldman