Persbericht van de stichting BSV

Renovatie buitensportcomplexen afgerond.

Met de oplevering van de gerenoveerde hoofdvelden van de voetbalvereniging Rohda ’76 en De Rijnstreek is dit jaar een tienjarig renovatieproject van de stichting BSV afgerond. In twee fasen zijn alle buitensportcomplexen in Bodegraven en Nieuwerbrug gerenoveerd. De renovaties omvatten de velden, bestratingen en hekwerken. De sportcomplexen zijn bij de start van het renovatieproject in 2006 in eerste instantie voorzien van een goede afrastering. Vervolgens zijn tot 2010 vier kunstgrasvelden aangelegd, één kunstgrasveld gerenoveerd, een jeu de boulesveld aangelegd, twee gras trainingsvelden en twee volwaardige gras voetbalvelden vernieuwd. Om dit destijds financieel mogelijk te maken zijn de complexen van AKV Vriendenschaar en v.v. Bodegraven ingekrompen. Op de vrijgekomen percelen kon door de gemeente gebouwd worden om opbrengsten te verkrijgen. De tweede fase van de renovaties is gestart in 2012, nu dus afgerond en tot 2021 verkeren de buitensportcomplexen in goede staat. Een sportveld heeft in principe een levensduur van 15 jaar, mits het gebruik binnen de gebruiksnorm blijft. Onder andere voetbalvereniging ESTO overschrijdt deze norm vanwege een overbezetting van spelende leden op het complex. De komende jaren verwacht de stichting BSV dat er nog wel noodreparaties uitgevoerd moeten worden om de geplande levensduur te halen.

De stichting BSV (Buiten Sport Voorzieningen) is een beheerstichting die in februari 2006 is opgericht door bestuurders van de buitensportverenigingen in Bodegraven en Nieuwerbrug. Het huidig bestuur bestaat uit 7 vrijwilligers. Naast een onafhankelijke voorzitter zijn alle aangesloten sportverenigingen met een bestuurslid vertegenwoordigd. In 2006 verkeerden de buitensportcomplexen in slechte staat. Er was sprake van ernstige achterstalligheid, geharmoniseerd beleid ontbrak en er lagen verschillende afspraken tussen de gemeente en individuele sportverenigingen. De verenigingen hebben destijds gezamenlijk een renovatieplan bedacht en daarbij ook een beheerplan voor een periode van vijftien jaar. Met de gemeente is toen overeengekomen dat de stichting BSV zelf de opdrachtgever werd voor de uitvoering van de renovaties, het onderhoud en het beheer. De kennis was en is nog steeds bij de verenigingen ruimschoots aanwezig, de gemeente bleef zo op afstand. Direct is in 2006 gestart met een eerste fase renovatie die vier jaar heeft geduurd. Nu is de tweede fase, die drie jaar heeft geduurd, afgerond. Naast de werkzaamheden voor het opdragen en begeleiden van de renovaties, heeft de stichting BSV blijvend als taak om tot 2021 de sportvelden te beheren. Dat betekent: onderhouden en alle zaken rond huurbetalingen en vergoedingen regelen. Vanaf 2021 zullen wederom omvangrijke veldrenovaties en vernieuwingen plaats moeten vinden. De stichting heeft hiervoor al plannen bij de gemeente neergelegd. Deze plannen kunnen geïntegreerd worden in een dan nieuw op te richten beheerorganisatie. Op de website www.bsvbodegraven.info staat meer informatie over de stichting BVS.

Han Koevoets, voorzitter.