De KNVB komt op 9 januari 2017 naar onze vereniging om uitleg te geven over het project optimale wedstrijdvormen. Wij zullen met de jeugdcommissie, bestuur en kader in gesprek gaan met de KNVB. Wij hopen dan ook meer duidelijkheid te krijgen van de implementatie en de gevolgen voor onze vereniging. Het is er nog niet door, maar de bond vordert wel steeds meer.

 

De KNVB is vorig seizoen een onderzoek gestart om te bekijken of de huidige wedstrijdvormen in de pupillen(het 7 tegen 7)nog up-to-date zijn. Hierin zijn verschillend proeven gedaan naar balaanrakingen per kind, scoren, betrokkenheid bij het spel enz. Daaruit is gebleken dat dit beter kan en dus is de insteek om de wedstrijdvormen te veranderen vanaf het seizoen 2017-2018. In dit seizoen wordt er door praktijkbijeenkomsten en pilots verder onderzocht op welke manier dit allemaal geïntroduceerd wordt en op welke manier het beste georganiseerd kan worden.

Er zijn dus heel veel vragen die nog beantwoord moeten worden. Voor onze vereniging zou het veranderen van de wedstrijdvormen veel veranderingen kunnen geven. Denk bijvoorbeeld aan het andere organiseren van leider, trainers, scheidsrechters. Het anders indelen van velden, kleedruimtes. Maar ook het moeten investeren in bijvoorbeeld nieuwe doelen.

De KNVB wil graag iedereen door middel van een communicatiekit op de hoogte stellen van de plannen en onderzoeken. En de bevindingen van de komende vraagstellingen. Het idee begint al vorm te krijgen en via onderstaande link kun je wat interessante documenten lezen over deze grootscheepse verandering. Welke precieze gevolgen het voor onze vereniging zal gaan hebben zal nog blijken.

Communicatie kit nieuwe wedstrijdvormen

Ben je nieuwsgierig? Lees het graag even door! En uiteraard houden we iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen. We proberen voor de winterstop een gesprek te plannen met de KNVB over deze ontwikkeling.