Vanaf het nieuwe seizoen zijn weer een aantal spelregelwijzigingen doorgevoerd. In de link hieronder kun je lezen welke wijzigingen van kracht worden in het seizoen 2017-2018.

Spelregelwijzigingen seizoen 2017-2018

Daarnaast is ook de dispensatie regeling veranderd. Waar we vroeger dispensatie spelers op naam hadden, wordt dit nu vrij. Je kunt dus elke wedstrijd nieuwe dispensatiespelers meenemen. Uiteraard wel binnen de gestelde normen en regels. De KNVB reglementen zijn als volgt:

DISPENSATIES SEIZOEN 2017-2018

In de gehele B categorie (uitgezonderd 9×9 JO11) kan met dispensatiespelers worden gespeeld.

–        1 dispensatiespeler per team bij de 6×6

–        2 dispensatiespelers per team bij de 7×7

–        3 dispensatiespelers per team bij de 11×11

Een aanvraag voor dispensatie hoeft niet meer ingediend te worden bij het steunpunt.

Het mDWF zal de controle hierop uitvoeren, waardoor het maximaal aantal dispensatiespelers niet kan worden overschreden.