Beste leden,

Wij zijn druk bezig om het nieuwe barrooster in elkaar te zetten voor het nieuwe seizoen. Maar voor we het definitieve rooster publiceren, willen we diegene die geen bardienst willen draaien de kans geven om zich te melden. En het bedrag van € 120.- te betalen om de 2 bardiensten in het seizoen af te kopen.

Indien je jezelf niet voor 10 augustus meld via bestuur@vvderijnstreek en het afkoopbedrag van € 120.- niet voor 20 augustus op de rekening van vv de Rijnstreek staat, gaan we er vanuit dat je je verantwoordelijkheid nakomt en de bardienst volgens het rooster draait.

Op deze manier proberen we een stabieler barrooster te kunnen opstellen. Het bedrag kan gestort worden op het volgende IBAN Rekeningnummer: NL35RABO0398827826

Mocht je het leuk vinden achter de bar en graag extra bardiensten willen draaien? Meld je dan via bestuur@vvderijnstreek.nl. Wij stellen het erg op prijs als leden of ouders van leden zich extra willen inzetten.

Het barrooster zal in de loop van augustus worden gepubliceerd via de site en in de kantine.

Met vriendelijke sportgroet,

Het bestuur van VV De Rijnstreek