Het nieuwe bestuur heeft voor dinsdag 10 december de 1ste ledenvergadering uitgeschreven. Op deze bijeenkomst zal het bestuur na de eerste maanden inzicht geven in de huidige situatie en de manier waarop dit bestuur de toekomst zal aanvallen.

De volgende onderwerpen zullen ter sprake komen:

1 Opening door voorzitter Martien Kaptein

2 Drank Horecawet- Goedkeuring ALV van bestuursregelement Sportkantines

( inzage bestuurskamer v.a heden)

3 Financieel

4 Inkoopbeleid

5 Ledenadministratie contributie cq boetes

6. Rondvraag

Wij hopen dat alle leden de moeite zullen nemen om deze vergadering bij te wonen en hun oordeel cq suggesties te geven.

Het bestuur