Vanaf eind augustus wordt de Korte Waarder in fases afgesloten voor verkeer. Dit heeft indirect ook gevolgen voor De Rijnstreek. De doorgaande weg vanaf de snelweg zal niet begaanbaar zijn en dus moeten tegenstanders, maar ook onze eigen teams omrijden. Hieronder een overzicht van alle planningen omtrent de werkzaamheden.

De herinrichting van de Korte Waarder (het gedeelte buiten de bebouwde kom) begint op 19 augustus.

In de periode tussen 19 augustus en 4 oktober zijn diverse omleidingen ingesteld:

Fase 1 – maandag 19 augustus t/m vrijdag 23 augustus:

Wegafsluiting Burgemeester Bruntstraat, tussen Korte Waarder en Schoolstraat

Tijdelijke opheffing één-richtingsverkeer Graaf Lodewijkstraat, tussen Schoolstraat en Korte Waarder

Details en kaart inzoomen: PDFKorte Waarder omleiding 1 (PDF, 2.07 MB)

Fase 2 – maandag 26 augustus t/m woensdag 28 augustus:

Wegafsluiting Graaf Lodewijkstraat, tussen Korte Waarder en SchoolstraatTijdelijke opheffing één-richtingsverkeer Schoolstraat, tussen Burgemeester Bruntstraat en Johan Willem Frisostraat

Details en kaart inzoomen: PDFKorte Waarder omleiding 2 (PDF, 1.9 MB)

Fase 3 – donderdag 29 augustus t/m woensdag 4 september:

Wegafsluiting Korte Waarder, inclusief kruispunt Burgemeester Bruntstraat, voor doorgaand gemotoriseerd verkeer; omleiding via Bodegraven

Doorgang is wel mogelijk voor voetgangers, fietsers, minder validen, hulpdiensten en aanwonenden

Details en kaart inzoomen: PDFKorte Waarder omleiding 3 (PDF, 3.21 MB)

Fase 4 – donderdag 5 september t/m vrijdag 4 oktober:

Wegafsluiting Korte Waarder, exclusief kruispunt Burgemeester Bruntstraat, voor doorgaand gemotoriseerd verkeer; omleiding via Bodegraven

Doorgang is wel mogelijk voor voetgangers, fietsers, minder validen, hulpdiensten en aanwonenden.

Details en kaart inzoomen: PDFKorte Waarder omleiding 4 (PDF, 3.22 MB)

Ontworpen samen met bewoners

Het ontwerp voor de herinrichting is tot stand gekomen dankzij de inbreng van bewoners tijdens twee avonden eind 2018 en eerder dit jaar. In die periode en de periode daarna is het ontwerp technisch uitgewerkt en zijn verdere voorbereidingen getroffen voor de uitvoering in samenwerking met de nutsbedrijven.

Huidige situatie

Impressie van de nieuwe inrichting van de Korte Waarder

Workshop ‘De dode hoek is dichtbij”

Om de schoolkinderen én hun ouders extra alert te maken op de dode hoek in de spiegels van een vrachtwagen, organiseerde De Kuiper Infrabouw op 18 juli een workshop bij school De Brug. Werkzaamheden zoals die bij de school staan gepland, brengen zwaar verkeer met zich mee en de daarbij horende risico’s. Een instructeur liet de kinderen en hun ouders precies zien waar ze op moeten letten bij die grote wagens.

Planning

De werkzaamheden nemen vanaf 19 augustus ongeveer 10 weken in beslag (begin oktober). Door onvoorziene omstandigheden kan de planning wijzigen.

Wat betekent dit voor u?

Om de bereikbaarheid zo veel mogelijk te garanderen en overlast te beperken is het werk in stukken geknipt. Per deel worden aanwonenden geïnformeerd over het werk. Tijdens de werkzaamheden wordt de weg en/of trottoir mogelijk deels of geheel afgesloten. Houdt u er rekening mee dat gedurende verschillende periodes doorgaand verkeer niet mogelijk is over de Korte Waarder.

Definitief ontwerp

De reconstructie wordt gecombineerd met groot onderhoud aan de weg. In het plan wordt een aantal wijzigingen doorgevoerd ten behoeve van de verkeersveiligheid: zo wordt ondermeer de oversteek nabij de school aangepast.

Meer informatie

Voor meer informatie over de herinrichting van de straat kunt u contact opnemen met de heer E. van Bijsterveld, projectleider gemeente Bodegraven-Reeuwijk, bereikbaar via telefoonnummer (0172) 522 522 of via e-mailadres info@bodegraven-reeuwijk.nl.

Inloopspreekuur

Iedere woensdag van 14.00 – 15.00 uur kunt u met uw vragen terecht in de bouwkeet van de uitvoerder. De bouwkeet staat in het werkvak waar op dat moment wordt gewerkt. Via  https://www.dekuiperinfrabouw.nl/projecten-1/korte-waarder/ kunt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws.