Begin april zijn we begonnen met de “vrienden op het veld” actie. In die actie mogen al onze jeugdleden een vriendje of vriendinnetje, klasgenootje, buurjongentje of meisje enz. meenemen om Gratis mee te trainen. En we hopen natuurlijk dat zij het zo leuk gaan vinden en ook lid bij VV De Rijnstreek worden.

We zijn nu net over de helft en we mogen nu al spreken van een succes! En er is nog tijd om vrienden mee te nemen. Het is voor de kinderen die nog niet op voetbal zitten een mooie kans om het voetbal te leren kennen en voor de leden leuk om ook eens met andere kinderen te voetballen.

Aan het einde van de actie zullen we alle kinderen die meetrainen vragen om lid te worden en we hopen natuurlijk weer veel kinderen terug te zien na de zomerstop! Op dit moment hebben we maar liefst 18 kinderen aan het mee trainen bij de F en E pupillen.

Weet je nog een vriendje? Neem hem of haar gerust mee. Het kan nog t/m 28 april.

2016-03-18 16.01.24 2016-03-18 16.02.04