Op 3 november heeft het bestuur van de Rijnstreek de ledenvergadering voorgezeten. De vergadering begon om 19.00 in de kantine van de Rijnstreek en het bestuur hoopte op veel leden en ouders van jeugdleden. Het tegendeel was waar en een handjevol mensen was aanwezig bij de vergadering. Jammer van de lage opkomst. Is er geen betrokkenheid, hebben mensen andere dingen te doen of gaat het goed zo? Laten we hopen dat alle mensen het laatste voor ogen hebben en dat ze geen reden zien om de ledenvergadering bij te wonen.

In de ledenvergadering is de financiele situatie van de club besproken. Er kan gezegd worden dat deze gezond is, maar er is ruimte voor verbetering. Een belangrijk punt is het achterblijven van de inkomsten van de bar in het afgelopen seizoen. Redenen kunnen daarvan zijn dat er geen WK of EK meegerekend kon worden en dat er geen thuiswedstrijden gespeeld werden in het najaar van 2015. Er is in elk geval afgesproken nauwgezet de kantine inkomsten in de gaten te houden. De eerste periode van dit seizoen is in elk geval positief.

Er zijn ook een tweetal bestuursleden afgetreden. Roy Zaal en Rene Lekkerkerker zijn uit het bestuur. Er worden geen vervangende leden daarvoor aangetrokken. Het huidige bestuur bestaat uit 7 personen met hun eigen taken en het bestuur is van mening dat dit voldoende is.

Verder is er gesproken over een eventuele uitbreiding van kleedkamers voor in de toekomst. Dit idee is prematuur en zal de komende tijd worden bekeken en uitgewerkt alvorens er een plan wordt uitgebracht. De voorzitter Martien Kaptein gaf terecht aan dat we groeiende zijn en we te maken hebben met 2 fantastische meiden teams. Wij moeten met de huisvesting rekening houden met deze ontwikkeling.

Tot slot heeft de kascommissie de boekhouding gecontroleerd en geen bijzonderheden aangetroffen. De leden van de kascommissie Erwin Schouten en Arida Mourits werden bedankt voor hun controle.

Het Bestuur van VV De Rijnstreek