Na lang overleggen en veel gepuzzel hebben we met de jeugdcommissie de indelingen rond kunnen krijgen. Na een explosieve groei in de ledenaantallen hebben we meer jeugdleden dan ooit, maar dat brengt wel mee dat sommige teams offers moeten brengen en dat we elkaar moeten helpen als teams zijnde. Toch kunnen we trots zijn op de grote aantallen jongens en meisjes die lid zijn van de Rijnstreek.

Nieuwe Indelingen – kopie

Hierboven vind je de indelingen. Wij hebben dit zo goed mogelijk proberen te doen, maar indien iemand niet geheel tevreden is kan er gereageerd worden via de mail: jeugd@vvderijnstreek.nl. Maar wij vragen iedereen en met name de ouders om de kinderen te begeleiden en in ieder geval eerst te kijken hoe de indelingen in de praktijk uitvallen, voordat men gaat reageren. Probeer het dus eerst en je zult zien dat iedereen een mooi seizoen tegemoet gaat.

Toch is het nodig om wat uitleg te geven bij wat leeftijdsgroepen:

Rijnstreek D1 heeft nu 11 spelers. Helaas is er door een afmelding een krappe bezetting tot stand gekomen. In het nieuwe seizoen zullen de jongste C junioren daarom om de beurt mee gaan doen met de D1 om dit team aan te vullen.

Rijnstreek E1 en E2 hebben beide 7 spelers. Helaas is het ons niet gegeven om beide teams een wissel te geven. We hebben zelfs 2 meisjes(zij spelen bij elkaar om hen zo wat steun te geven aan elkaar) bij de jongens ingedeeld. We hebben de E1 en E2 zo ingepland, dat zij thuis na elkaar spelen en elkaar kunnen aanvullen. Het zal dus heel vaak voorkomen dat spelers van de E2 met de E1 moeten mee doen voor of na hun eigen wedstrijd. En dat zal andersom ook gebeuren. Als dat niet lukt, omdat beide teams tegelijk spelen zullen we hulp inschakelen van de F1, D1 of MD1. We vragen daarom ook iedereen trouw te komen en met elkaar de schouders eronder te zetten. Daar hebben we ook de ouders voor nodig.

Rijnstreek F3 is nog in de maak. Op dit moment hebben we een 6tal spelers geboren in 2010. Zij zullen eerst gaan trainen en zijn ook 2 keer in de week welkom om te trainen. Helaas hebben we er nog onvoldoende om een geheel team te maken. Als dit wel zo is, zullen we ook de F3 gaan inschrijven. Wel gaan we ervoor zorgen dat deze groep spelers eens in de zoveel tijd een oefenwedstrijd gaat spelen om alvast te wennen.

We wensen iedereen een goed sportieve zomervakantie toe. Begin juli ontvangt iedereen weer de nieuwe schema en de uitnodiging voor de eerste training. We zien jullie graag volgend seizoen allemaal weer terug!!

De Jeugdcommissie