Het bestuur van VV De Rijnstreek nodigt alle leden en ouders/verzorgers van jeugdleden van harte uit voor de algemene ledenvergadering op donderdag 17 november 2022. De vergadering start om 20.30.

In deze algemene ledenvergadering wordt het afgelopen seizoen doorgenomen en maken we de winst en verliesrekening bekend. En kijken we vooruit op het lopende seizoen.

De agenda is ook bekend en is via onderstaande link te openen:

Een belangrijk punt in deze vergadering is de waarschijnlijke aankomende fusie tussen VV De Rijnstreek en VV Bodegraven. Er is overleg geweest met de gemeente, de commissies worden opgestart en dat willen we allemaal toelichten aan onze leden.

En de uitslag van de enquete is ook bekend en zal worden gepresenteerd.

We zien iedereen graag in de kantine