VV De Rijnstreek nodigt alle leden en ouders van jeugdleden uit om op donderdag 23 november om 20.30 aan te sluiten bij de ledenvergadering. In deze ledenvergadering zullen we het reilen en zeilen van onze voetbalvereniging bespreken en vragen we jou mening in een aantal onderwerpen.

De agenda wordt is vastgesteld en de notulen van vorig jaar zullen vanaf 2 weken voor de ledenvergadering ter inzage liggen in de bestuurskamer.

  • Ontwerpwedstrijd kantine en terras
  • Rijnstreek Boules
  • Panna veld
  • Voortgang fusie Rijnstreek en VV Bodegraven
  • FinanciĆ«n
  • Commissies aan het woord

Tot donderdag 23 november 2023. Aanvang 20.30. Inloop vanaf 20.00.