In de eerste plaats wil het bestuur een compliment geven aan de snelle betalingen van de contributie. Op een enkeling na zijn alle contributiegelden binnen.

Het bestuur wil degene die de contributie nog niet betaald heeft de kans geven om dit voor 1 januari te voldoen. Als je daar niet aan kan voldoen, kun je contact opnemen met de clubleiding via bestuur@vvderijnstreek.nl . Leden die na 1 januari hun contributie niet voldaan hebben, kunnen we helaas niet meer laten voetballen.

De contributie kan voldaan worden op:

rekening nummer: 3988.27.826

tnv VV De Rijnstreek

ovv Naam en Team

Indien je een nieuwe factuur verlangt kun je ook contact opnemen met bestuur@vvderijnstreek.nl

Het Bestuur