De KNVB heeft 20 maart jongsleden een nieuw plan gepresenteerd ten behoeve van het verbeteren van de sportiviteit binnen het amateurvoetbal. Dit plan is naar aanleiding van de tragische gebeurtenissen van afgelopen december opgesteld, maar het was duidelijk dat alle amateurverenigingen moesten gaan nadenken over verbetering van de sportiviteit. Om deze incidenten uit te sluiten en iedere voetballer met plezier te laten spelen. De KNVB heeft enkele nieue maatregelen ingevoerd om dit te verbeteren. Een kort overzichtje:

1. Hulplijn voor noodgevallen, De KNVB heeft een hulplijn ingevoerd voor directe noodgevallen. Bij een exces op het voetbalveld kan de vereniging via het telefoonnummer: 0800-2299555 melding maken. Een speciale voetbalofficier zal dit in behandeling nemen en eventuele stappen ondernemen.(invoering per direct)

2. Meldpunt wanordelijkheden, door middel van een webformulier op de speciale respectpagina van de KNVB kunnen wanordelijkheden worden gemeld.(invoering per direct)

3. Tijdstraf bij (eerste)gele kaart, in de categorie B van het amateurvoetbal geld vanaf het nieuwe seizoen dat bij een het tonen van een gele kaart ook een verplichte tijdstraf van 10 minuten word gehandhaafd. Deze verplichte afkoelperiode heeft direct invloed op de wedstrijd en voor de teams.(invoering 1 juli 2013)

4. Publiceren van gedragsregels, verenigingen worden gestimuleerd om de geldende gedragsregels in de club op een goed zichtbare plaats te publiceren. Het extra onder de aandacht brengen van deze regels is een stimulans om deze na te leven.(invoering 1 juli 2013)

5. Invoering spelregelbewijs, jeugdspelers moeten 10 vragen beantwoorden wat betrekking heeft op de spelregels. Door deze test worden jeugdspelers bewust gemaakt van de regels(invoering 1 juli 2013)

6. Bewijs sportief gedrag, spelers die straffen van meer dan 9 maanden opgelegd hebben gekregen moeten een cursus over sportief gedrag afleggen voor zij weer op het veld terecht kunnen(invoering 1 juli 2013)

7. Inzetten van extra waarnemers, overal rond de velden worden extra waarnemers ingezet om slechte gedragingen op te sporen en controle te bieden bij wedstrijden.(invoering 1 juli 2013)

8. Actie tegen en met recidiverende clubs, De KNVB gaat met clubs die over de schreef gegaan zijn preventief te werk om dit gedrag te verbeteren. Ook heeft de KNVB het recht gehele verenigingen uit de competitie te halen bij blijvend slecht gedrag(invoering 1 juli 2013)

9. Verbeteren spelerspas, de controle op de spelerspassen moet worden verbeterd om de juiste spelers op het juiste veld te laten voetballen. De invoering van het digitaal wedstrijd formulier moet hier extra aan bij gaan bijdragen.

De KNVB heeft deze maatregelen samen met de suggestie uit de verenigingen opgesteld. Het doel is om excessen in het amateurvoetbal uit te bannen. Iedereen weet dat er gelukkig meer goed gaat, dan fout, maar we moeten blijven streven naar een goed speelklimaat voor elke speler.

Voor he gehele plan volg deze link: knvb actieplan tegen geweld voor sportiviteit 20-2-2013