De Jeugdcommissie van VV De Rijnstreek vergadert elke laatste vrijdag van de maand om 20.00 in de kantine van VV de Rijnstreek. in deze vergaderingen wordt het reilen en zeilen van de jeugdafdeling besproken. De notulen van deze vergadering zullen via deze site gepubliceerd worden. Op deze manier hopen we dat ouders/verzorgers meedenken met het beleid wat gevoerd wordt door de jeugdcommissie. Dit houdt wel in dat we graag zien dat problemen of verkeerde zaken worden aangeduid, maar we ook graag zien dat men met oplossingen komt.

U kunt de jeugdcommissie bereiken via volgend emailadres: jeugd@vvderijnstreek.nl